Ta med ditt skolearbeid inn i Viken!

Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og alle elever skal over på Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av dette før 23. juni.

Innhold du har lagret i din OneDrive vil bli automatisk kopiert over til Viken OneDrive.

Dersom du har notatblokker i lærernes klassenotater som du ønsker å ta vare på, må du kopiere disse og laste dem opp til OneDrive. Dette må skje før 23. juni.

Dette innebærer at:

  • Innhold/notatblokker i OneNote må kopieres over i OneDrive
  • Notatblokker i lærernes klassenotatblokker i OneNote må kopieres over i Onedrive.

Alle elever får også ny Viken-e-post i høst. Dersom du ønsker å ta vare på gamle e-poster må du lagre eller videresende e-poster i dagens konto.

Se veiledninger for hva du må gjøre på www.viken.no/viken-elev.

Fakta

  • Viken fylkeskommune ble etablert fra 01.01.2020. Siden dette var midt i et skoleår, har de videregående skolene videreført rutiner og systemer fra de tidligere fylkene ut skoleåret 2019/2020.
  • Fra høsten 2020 innføres felles plattform og systemer for alle ansatte og elever. Dette gjør det enklere å samarbeide på tvers