Nytt elevråd 2017

1 januar fikk vi nytt elevråd. De skal jobbe for å skape et godt miljø på skolen.