Elevforsikring

Elever ved alle skolene i tidligere Akershus fylkeskommune er forsikret. Det gjelder både når de er på skolen, på ekskursjoner, utplassert i bedrift eller på vei til og fra skolen.

Elevene er dekket gjennom flere ordninger:

  • Yrkesskadedekning gjennom folketrygden. Denne dekningen gjelder for alle ulykker som skjer i skoletiden på opplæringsstedet.
  • Ulykkesforsikring er tegnet av tidligere Akershus fylkeskommune, nå Viken fylkeskommune. Forsikringen gjelder for ulykker som skjer i skoletiden, og på reise til eller fra opplæringsstedet.
  • Reiseforsikring. Forsikringen gjelder for elever som er på studiereiser og ekskursjoner i skolens regi, både i Norge og utlandet.

Elevene skal ved utplassering i bedrift i tillegg dekkes av bedriftens yrkesskadeforsikring.

Les mer om forsikringsordningen hos Viken fylkeskommune.