Personopplysninger i It's learning

Alle elever og ansatte ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune bruker læringsplattformen It's Learning som et verktøy i opplæringen.

Elever og ansatte plikter å sette seg inn i hvordan Akershus fylkeskommune behandler personopplysninger som registreres i systemet It's Learning.

På Akershus fylkeskommunes nettsider finner du beskrivelse av hvordan fylkeskommunen behandler personopplysninger som registreres gjennom It’s Learning. Videre gis det informasjon om permanent sletting av data fra It’s Learning og om bruk av plagiatkontroll ved vurdering av elevarbeider.

Se også: Generell personvernerklæring for Akershus fylkeskommune