Elev-, lærling- og mobbeombudet i Akershus

Ombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger og lærekandidater som er i videregående opplæring i Akershus.

Ombudet skal ut i fra opplæringslova og dens forskrift sikre elever, lærlinger og lærekandidater mot urettferdig behandling. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov.

Ombudet er ansatt av fylkestinget og er uavhengig, uten tilknytting til de andre avdelingene i fylkeskommunen eller skolene.

Ansvarsområde

Ombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger og lærekandidater som er i videregående opplæring i Akershus.

Det betyr blant annet:

  • kurse elevråd, elevrådsstyret og andre elever
  • gi råd og veiledning i enkeltsaker
  • ha en tydelig rolle i arbeidet mot mobbing og annen uønsket adferd i skolen
  • ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler
  • ta opp større og prinsipielle saker med politikere og administrasjonen Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, lærekandidater, foresatte, skoleansatte, lærlingeansvarlig osv.)

Les mer om elev-, lærling og mobbeombudet på nettsidene til Akershus fylkeskommune.

Taushetsplikt

Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke. Du kan kontakte ombudet for å diskutere alt som har med skolehverdagen din å gjøre – helt uforpliktende.

Foto: Katrine Lunke/APELAND
Foto: Katrine Lunke/APELAND

Hvem er ombudet?

Andreas Nilsson er elev-, lærling- og mobbeombud for elever og lærlinger i videregående opplæring i Akershus.

Ta kontakt

Tilbudet er først og fremst for elever, lærlinger og lærekandidater, men også foresatte, skoleansatte og andre kan ta kontakt.

Telefon: 22055426

E-post: elevombud@afk.no

Du finner også ombudet på Facebook, Snapchat og Instagram: @elmoiakershus