Varsel om skolemiljø

Dersom du som elev, eller dere som foresatte ikke opplever det psykososiale skolemiljøet som trygt og godt, bør du ta kontakt med skolen så fort som mulig.

Forklar hva saken gjelder, og be om at skolen gjør noe for at eleven skal få det bedre. Snakk gjerne med kontaktlærer først, men nøl heller ikke med å ta kontakt med rektor. Du kan også varsle rektor om hendelser ved å trykke på varslingsknappen under.

Meld inn hendelse i skolemiljø

Du må oppgi et mobilnummer for å kunne få sendt inn skjemaet. Det er også dette telefonnummeret skolen vil kontakte deg på for å få undersøke saken.

Når du sender et varsel om hendelse i skolemiljø, skjer følgende

  • Rektor blir varslet om at det foreligger en sak
  • Skolen tar kontakt med deg for å undersøke saken

Les mer om retten til trygt skolemiljø

Informasjon om mobbing og rettigheter

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever mobbing.