Her er ny tekst

Det som står i ingressen fanges opp av søkemotorer.

Det siste som har skjedd

er  bla bla komma her er jeg. Her er nyheter som ikke er nye. Bla ba test skrift. Det siste som har skjedd er  bla bla komma her er jeg. Her er nyheter som ikke er nye. Bla ba test skrift. Det siste som har skjedd er  bla bla komma her er jeg. Her er nyheter som ikke er nye. Bla ba test skrift. 

 

Oversikrift 2

Her er ny informasjon er  bla bla komma her er jeg. Her er nyheter som ikke er nye. Bla ba test skrift. Det siste som har skjedd er  bla bla komma her er jeg. Her er nyheter som ikke er nye. Bla ba test skrift. Det siste som har skjedd er  bla bla komma her er jeg. Her er nyheter som ikke er nye. Bla ba test skrift. 

 

Her kommer kulepunkt

  • Første punkt
  • Andre punkt

 

 

 

Kontaktperson

Alle idrettsklassene drar på alpintur til Hemsedal i januar. Her får de prøvd seg på bl.a.snowboard.

Kurt Kursansatt

Instruktør

E-post kurt.kursansatt@strommen.vgs.no

Tlf: 12345678