International Baccalaureate

International Baccalaureate (IB) diplomprogrammet er et akademisk utfordrende og balansert utdanningsprogram som dekker de to siste årene av videregående opplæring (Vg2 og Vg3).

Undervisningen i programmet foregår på engelsk i alle fag unntatt i norsk og fremmedspråk (spansk, fransk eller tysk).

Anerkjent på verdensbasis

På verdensbasis er det etablert IB-skoler i over 140 land. Elevene i diplomprogrammet følger de samme læreplaner, og eksamen er felles for alle IB-skoler i hele verden. Dette bidrar til at programmet er anerkjent til inntak ved universiteter og høgskoler over store deler av verden. Internasjonalt er IB diplomprogrammet ansett blant verdens beste universitetsforberedende utdanningsprogram.

Studiekompetanse og internasjonalt fokus

I Norge får IB-elevene generell og spesielle studiekompetanse etter samme retningslinjer som studiespesialiserende programområde (SSP). Utdanningsprogrammet har et tydelig internasjonalt fokus og kombinerer faglig fordypning med vektlegging av livet utenfor den faglige arena. Programmet forbereder elevene på faglig mestring på høgskole- og universitetsnivå og tilegnelse av kunnskap videre i livet.

Les mer om IB-programmet her på skolen.