Voksenopplæring

Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående, har rett til videregående opplæring, gratis karriereveiledning og dokumentasjon på egen kunnskap.

Når har du rett til voksenopplæring?

  • Du er 25 år eller eldre
  • Du har fullført grunnskole eller tilsvarende
  • Du har ikke tidligere fullført videregående opplæring
  • Du er bosatt i Akershus
  • Du har gyldig oppholdstillatelse i Norge

Les mer om retten til voksenopplæring på www.vilbli.no

Hvordan søker du?

Du søker om opplæring, vurdering av realkompetanse eller veiledning via vigo.no. Du må logge deg inn med MinID eller BankID.

Veiledende søknadsfrist er 1. mars for oppstart kommende høst.

Mer informasjon

Les mer om voksenopplæringsmulighetene på nettstedet til Veiledningssentrene i Akershus. Veiledningssentrene kan også hjelpe til med karriereveiledning, vurdering av realkompetanse eller hjelp til søknadsprosessen.

Ta kontakt med veiledningssenteret i din region.

Lese- og skrivevansker?

Senter for voksne med lese- og skrivevansker tilbyr hjelpemidler, kartlegging av lese- og skrivevansker og kurs.